БЛОГ МАТЕМАТИКА

" Дослідження геометральних методів у живописі великих митців "

Дана робота була представлена на конкурсі наукових робіт малої академії наук.ТЕЗИ
"Дослідження геометральних методів в живописі великих митців"
Сириця Анастасія Сергіївна
Харківське територіальне відділення Малої академії наук України
Липецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Харківської районної ради Харківської області, 9 клас, с. Липці
Шаньгіна Марина Юріївна, вчитель математики
Липецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Харківської районної ради Харківської області
Актуальність теми. Не дивлячись на багатовікову історію вивчення геометрії та живопису проблема формувань тривимірного світу на двовимірній площині полотна так і остається однією з найголовніших для сучасного митця. Геометричні закони є основоположниками розвитку живопису від наскельних малюнків до шедеврів. На сучасному етапі розвитку живопису все частіше дослідники звертають увагу на те, для повноти передавання тривимірної реальності на двовимірну площу полотна достатньо розкласти предмети навколишнього середовища на прості просторові геометричні фігури, і зобразити їх дотримуючись геометричних законів для побудов митець отримає більш довершену форму ніж при простому перемальовуванні з натури .
Мета даної роботи полягає в тому, щоб використовуючи відомості про геометричні методи у живописі, дослідити і систематизувати розвиток живопису,проаналізувати взаємозв’язок розвитку геометрії та живопису, дослідити основні геометричні методи в живописі та показати можливість доопрацювання їх.
Об’єктом дослідження є симетрія, ортогональне проектування, перспектива та вплив розвитку даних методів на розвиток живопису.
Предметом дослідження є художні твори живопису великих митців від первісної людини до сьогодення.
Наукова новизна теми. Оскільки на сьогодні немає робіт, які б торкалися всіх геометричних методів у живописі, ми робимо спробу узагальнити та порівняти як уже відомі роботи авторів, так і утворити цілісне уявлення про особливості геометрії в розвитку і становленні живопису.
Методи дослідження: при написанні роботи ми використали принцип об’єктивності, критичного аналізу, опису, стилістичний, індукції та дедукції, аналіз і синтез. Кожна нова епоха в історії людства знаходила нові способи передання реальності через живопис та малюнок, вдосконалювати майстерність живописцю допомогла геометрія, яка розкривала все нові і нові можливості для малюнка.
Цікавість вдосконалення методів малювання, пробуджувалися в людині неодноразово. З кожною новою епохою живопис став все реальнішим і тим самим піднімався на нову ступінь розвитку, використовуючи геометрію, як скелет і опору у своїх досягненнях.


Создан 12 дек 2014